Kyläkoulujen aika ohi Oulaisissa?

Oulaisten kaupunginhallitus päätti tehdä esityksen valtuustolle, jonka mukaan kaupungin kaikki sivukoulut lakkaavat olemasta tämän lukuvuoden jälkeen.

Oulaisten kaupunginhallitus nuiji maanantaina pöytään esityksen kaupunginvaltuustolle, jonka mukaan kaikki kyläkoulujen oppilaat siirretään Juho Oksan ja Jauhinkankaan kouluille syksystä 2024. Näin ollen koulutoiminta lakkaa Lehtopään, Matkanivan, Piipsjärven ja Petäjäskosken kouluissa 2.6.2024. Luokkakoko pidetään noin 20 oppilaassa peruskoulussa.
Päätös syntyi äänestyksen jälkeen lukemin 5-4. Kaupunginhallituksen esityksen kannalla, jonka mukaan esi- ja perusopetuksen suunnitelmaa 2024 – 2028 muutetaan siten, että oppilasmäärä nostetaan 45 kaikilla kouluilla, olivat Marjut Lehtonen, Tommi Oja, Jorma Perälä, Anneli Rajaniemi ja Jari Männikkö. Vastaan olivat Arja Salmela, Sirpa Järvelä, Jarkko Korhonen ja Marita Toiviainen.
Jauhinkankaan koulun tulevaisuus on sekin epävarma. Tämän hetken arvioissa Jauhinkankaan koulun oppilaat siirtyvät Juho Oksalle vuoden 2027 aikana. Kaupunginjohtaja Riikka Moilanen muistuttaa, että ennusteiden mukaan Oulaisissa on parin vuoden sisällä 150 lasta vähemmän kuin tänä päivänä. Ilmiö ei kosketa vain Oulaista, vaan ongelma on maanlaajuinen.
”Sekin ajaa meitä tiivistämään kouluverkkoa”, toteaa Riikka Moilanen.
Kysymykseen siitä, onko kouluverkon tiivistämiselle olemassa vaihtoehtoa, jos valtuusto päättää asiassa toisin, on kaupunginjohtajan vastaus yksiselitteinen.
”Ei ole”.

Kaupunginhallitus päätti myös esittää valtuustolle ensi vuoden talousarvion, taloussuunnitelman 2025-2027 sekä investointisuunnitelman 2024-2028 hyväksymistä. Ensi vuoden budjetti tuleekin olemaan varsin tiukka, sillä Oulaisten kaupungin taloustilanne on enemmän kuin tukala. Suurin syy ahdingolle on valtionosuuksien ennakolta suurempi leikkaus.
”Saimme elokuun viimeinen päivä karmaisevan tiedon, että valtionosuudet tulevat laskemaan vajaat 2 miljoonaa euroa. Se on yli 25 prosenttia vähemmän kuin tähän vuoteen verrattuna”, harmittelee Riikka Moilanen.
Marraskuun tietojen perusteella valtionosuusleikkaus on noin 1,7 miljoonaa euroa. Tämä on kaupungin toiminnan kannalta erittäin hankala asia. Paha uutinen on myös se, että valtionosuuksia tullaan ajamaan alas myös tulevina vuosina. Kaupungin toimintakate on 20 miljoonaa euroa ja siinä on tämän ja ensi vuoden välillä noin 1,5 miljoonan ero.
”Se mikä tässä on kaikista dramaattisinta, on se, että talousarvion alijäämä on melkein 1,2 miljoonaa euroa. Tämänkaltaiseen talousarvion valmisteluun emme olleet valmistautuneet ennen elokuun lopun uutista”.
Fakta on se, ettei Oulainen tule selviytymään ensi vuodesta ”kuivin jaloin”. Siksi Riikka Moilasen mukaan on tärkeää, että kaupungin suurimmasta hallinnonalasta eli sivistystoimesta, joudutaan etsimään säästöjä kouluverkkoa tiivistämällä. Toinen tapa säästöihin on henkilökunnan lomautukset, joita tullaan tekemään ensi vuoden alussa. Joku lukija saattaa tässä kohtaa miettiä, että miksi kaupunki ei turvaudu tässä kohtaa niin sanottuihin ”reporahoihin”. Riikka Moilasen mukaan se ei kannata.
”Siinä on omat riskinsä. Se on kumminkin puskurirahasto pahan päivän varalle. Sieltä on aiemmin saatu miljoona tuottoa. Ihanteellista olisi se, että vielä joku kaunis päivä meillä olisi se miljoona käyttörahaa kaupungin kehittämistä varten”.
Oulainen on nyt monella mittarilla mitattuna seurassa, jossa se ei haluaisi olla. Kaupungin velan määrä on asukasta kohti lähes 7000 euroa, mikä on kärkikastia Suomessa. Kuntaliiton selvityksessä Oulainen on valtakunnan kärjessä myös niiden 53 kunnan joukossa, joissa verorahoitus ei riitä kattamaan nettokustannuksia.

Juttua korjattu 22.11.2023 kello 14:48. Juttuun muutettu kohta ”Kaupunginhallituksen esityksen kannalla, jonka mukaan esi- ja perusopetuksen suunnitelmaa 2024 – 2028 muutetaan siten, että oppilasmäärä nostetaan 45 kaikilla kouluilla, olivat Marjut Lehtonen, Tommi Oja, Jorma Perälä, Anneli Rajaniemi ja Jari Männikkö.”

Takaisin Jutut -sivulle