Maaseutueläinlääkärin työ ei kiinnosta

Ympäristöpalvelut Helmessä suunnitellaan yhteispäivystyksen ja -vastaanoton keskittämistä Pulkkilaan eläinlääkärirekrytoinnin helpottamiseksi.

Ympäristöpalvelut Helmellä on vaikeuksia eläinlääkärien rekrytoinnissa. Ympäristöjohtaja Harri Heikkilä kertoo, että sopimuskuntien alueelle, johon kuuluvat Oulaisten lisäksi Haapavesi, Siikalatva ja Pyhäntä, on tällä hetkellä avoinna yksi virka Oulaisissa sekä kaksi viransijaisuutta, joista toinen on Siikalatvan vastaanotolla ja toinen Oulaisissa. Virkavapaalta tulevat palaavat töihin vuoden 2025 keväällä.
”Virka on ollut auki neljä kertaa ja viransijaisuudetkin useita kertoja. Hakijoita ei ole tullut”, Harri Heikkilä myöntää.

Täyttämättä olevat toimet kuormittavat eläinlääkäripäivystystä eteläisellä ja pohjoisella alueella. Eteläisellä, johon kuuluvat Haapavesi, Oulainen ja Vihanti, päivystystä tekee neljä eläinlääkäriä silloin kun viroissa on tekijät. Tällä hetkellä päivystäjiä on vain kaksi.
”Näiden kahden lisäksi ostamme päivystykseen satunnaisesti yksityiseläinlääkärin palveluita. Tilanne on siis hyvin haastava ja sitä on jatkunut lähes 10 vuotta”. 
Harri Heikkilän mukaan maaseutueläinlääkärin tehtävät eivät enää kiinnosta eläinlääkäreitä sen työsidonnaisuuden vuoksi. Päivystys koetaan raskaaksi. Maaseutueläinlääkärin tehtäviin kuuluu sekä hyötyeläin- että kotieläinpraktiikkaa. Yksityisklinikoilla eläinlääkärien rekrytointi on helpompaa. Tämä johtuu osaksi siitä, että yksityisellä puolella ei ole päivystysvelvollisuutta. Harri Heikkilän mukaan Helmessä eläinlääkäreitä rekrytoidaan myös Baltian maista.
”Rekrytoimme säännöllisesti ja mahdollisimman tehokkaasti eläinlääkäreitä kotimaan lisäksi Virosta ja Latviasta. Meillä on tälläkin hetkellä töissä eläinlääkäreitä, jotka ovat saaneet suomalaisen, virolaisen ja latvialaisen eläinlääkärikoulutuksen”.
Lain mukaan alueellisten yksiköiden, joka Ympäristöpalvelut Helmikin on, on järjestettävä eläinlääkintähuollon palvelut 24/7. Oulaisissa on yksityiseläinlääkäri, joka tuottaa kotieläinpalvelua (pieneläimet) sekä hyötyeläinten terveydenhuoltoa. Haapavedellä on yksityiseläinlääkäri, joka tuottaa hyötyeläinpalvelua. Siikalatva/Pyhäntä alueella eläinlääkäripalvelut ovat kokonaan Ympäristöpalvelut Helmen tuottamia.
”Julkisen toimijan on lain mukaan huomioitava omassa toiminnassaan yksityispalvelujen tarjonta. Haapaveden yksityiseläinlääkäri tekee Helmelle päivystyksiä ja on siis meidän yhteistyökumppanimme. Muilta osin yksityiseläinlääkärit eivät päivystä ja päivystystiheys on se haaste rekrytoinnissa kuntapraktiikassa”. 

Ympäristöpalvelut Helmessä aiotaan puuttua vallitsevaan ongelmaan ja kehittää eläinlääkäripalveluita siten, että se vaikuttaisi eläinlääkäreiden jaksamiseen, antaisi lisää vertaistukea eläinlääkäreille ja Helmi olisi houkuttelevampi työpaikka rekrytoinnissa. Kehittämistoimissa on nostettu esille kaksi asiaa. Toinen on yhteispäivystys ja toinen yhteisvastaanotto.
Ympäristöpalvelut Helmessä on kaksi päivystysaluetta; pohjoinen (Siikalatva, Pyhäntä, Vaala, Utajärvi) ja eteläinen (Haapavesi, Oulainen, Vihanti). Tarkoituksena on purkaa sopimuskuntien (Haapavesi, Oulainen, Siikalatva ja Pyhäntä) ulkopuoliset sopimukset ja yhdistää päivystysalueet yhdeksi.
”Ympäristöpalvelut Helmellä on velvollisuus järjestää eläinlääkäripalvelut 24/7 sopimuskuntien alueelle. Yhdellä päivystysalueella on enemmän eläinlääkäreitä ja päivystystiheys olisi eläinlääkärille pienempi. Päivystysalueiden yhdistämisestä kunnat ovat yksimielisiä”.

Ympäristöpalvelut Helmen alueella on kolme hyvin varusteltua eläinlääkärin vastaanottoa; Haapavedellä, Oulaisissa ja Siikalatvan Kestilässä. Kehittämishankkeena on esitetty, että toiminta-alueella olisi vain yksi eläinlääkärin vastaanotto.
”Luovuttaisiin samalla tavalla kuin Selänteen alueella kuntien erillisistä vastaanotoista ja perustettaisiin yksi vastaanotto. Uutta vastaanottoa on esitetty Pulkkilaan, joka on keskellä sopimuskuntien aluetta, lähimpänä ja hyvän kulkuyhteyden näkökulmasta maakunnan keskuskaupunki Oulua”.
Harri Heikkilän mukaan ajatuksena on, että Pulkkilaan olisi helpompi saada eläinlääkäreitä Oulun suunnasta. Oulaisissa on saatavilla yksityiseläinlääkäripalvelua koti- ja hyötyeläimille ja Haapavedellä hyötyeläimille. Haapavedellä ei olisi eläinlääkäripalvelua kotieläimille, mutta sitä olisi saatavilla Pulkkilasta tai lähiympäristön yksityispalveluista.

Asia oli esillä viime viikolla Haapaveden kaupungin ympäristöterveyslautakunnassa. Lautakunta päätti kuitenkin palauttaa sen uudelleen käsiteltäväksi.
”Ympäristöterveyslautakunnassa haluttiin vastaanottoasian vuoksi vielä keskusteluaikaa. Asian käsittely jatkuu 19.3. Tarkoituksena on, että kehittämishankkeet toteutuisivat vuoden 2025 alusta”, kertoo Harri Heikkilä.

Takaisin Jutut -sivulle