Merijärven talous pahasti pakkasella

Vuoden 2022 tilinpäätös näyttää reilut 700 000 euroa miinusta.

Kunnanjohtaja Kari Jokela katselee viime vuoden tilinpäätöskirjaa ja huokaa syvään: alijäämä on reilut 700 000 euroa, kun talousarviossa sen ennustettiin olevan reilut 420 000 euroa miinuksella. Suurin syy huonoihin lukuihin löytyy Jokelan mukaan erikoissairaanhoidosta, mikä vetää tulosta odotettua heikommaksi. Toinen syyllinen löytyy tuloverotuottojen puolelta, joita tuli vähemmän kuin odotettiin.
”Laskimme paljon tuloverojen varaan. Sen sijaan väkimäärä pysyi lähes entisellään ja työttömyyskin on hyvällä tasolla”, kertoo Kari Jokela.
Merijärven kunnanhallitus kokoontui tiistaina keskustelemaan muun muassa viime vuoden talousluvuista. Kari Jokelan mukaan kunnassa täytyy miettiä nyt vakavasti, pystytäänkö entisellä tavalla enää jatkamaan.
”Tulen varmasti esittämään korotuksia tuloveroprosentteihin, jotka syksyllä hyväksytään. Niiden vaikutukset näkyvät sitten vasta ensi vuonna. Jostakin täytyy myös pystyä leikkaamaan”.
Sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyivät vuoden alusta hyvinvointialueiden hoidettavaksi. Kari Jokela ei osaa vielä arvioida, millaisia vaikutuksia tällä on Merijärven talouteen.
”Kustannuksia lähtee pois, mutta toisaalta tuloja kuten valtionosuuksia ja veroja leikkaantuu. Vaikutukset selviävät tämän vuoden aikana”.
Kari Jokelan mukaan kuntalaisilta on jo tullut jonkin verran palautetta uudesta sote-järjestelmästä. Kaikki eivät pidä sitä hyvänä.
”Palautteen perusteella lääkäriin pääsy on todella hankalaa. Meillä on ollut täällä lääkäri paikalla aikaisemmin 1 – 2 kertaa viikossa, mikä on suurin piirtein riittänyt. Mutta nyt tuntuu, että se on hankaloitunut entisestään”.

Investoinneista uuden vanhusten palvelukeskuksen rakentaminen on käynnissä ja se toteutetaan leasing-rahoituksella. Samanlaista rahoitusmuotoa pohditaan myös uuden koulurakennuksen vaihtoehdoksi.
”Vielä ei ole selvillä, rakennetaanko koulu taseeseen vai leasing-puolelle, jolloin se tulee jonkun muun kuin kunnan omistukseen. Selvää on kuitenkin se, että tulevat vuodet tulevat olemaan tiukkoja”.
Merijärven kunnan sijoitussalkun arvo oli maaliskuun lopussa vajaat 3 miljoonaa euroa. Vuoden alusta salkun arvo on noussut 2,3 prosenttia. Kari Jokelan mukaan sijoitusten eli niin sanottujen reporahojen käyttämisessä on oltu Merijärvellä aina hyvin tarkkana.
”Yleensä linja on ollut se, että rahoja on käytetty rakentamishankkeisiin. Kyllähän se harmittaa, jos pääomaa joudutaan pienentämään, mutta jossain kohtaa tämäkin vaihtoehto voi tulla eteen. Mutta se on niitä viimeisiä keinoja”, Kari Jokela sanoo.
Merijärven kunta jatkaa polttoaineenjakelua myös tänä vuonna. Kunnanjohtaja Kari Jokela kuitenkin muistuttaa, että tästä palvelusta luovutaan heti, jos halukas yrittäjä on valmis tulemaan palvelua pyörittämään.

Takaisin Jutut -sivulle