Moposuorasta ratkaisu meluongelmaan?

Nuorisovaltuuston tekemä aloite moposuoran rakentamisesta Kivisenkankaalle on edennyt teknisessä lautakunnassa.

Nuorisovaltuuston tekemä moposuoran perustaminen Kivisenkankaan kaupunginosaan on saanut vihreää valoa teknisessä lautakunnassa.

Tekninen keskus on tehnyt luonnosesityksen aloitekohdasta. Aloitteesta tulee pyytää maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti tarvittavat viranomaislausunnot sekä asettaa luonnos nähtäville kuulemista varten. Lausuntojen ja mielipiteiden perusteella päätetään nähtävillä olon jälkeen, laaditaanko moposuorasta katusuunnitelma ja asetetaan katusuunnitelmaehdotus nähtäville.

Oulaisten mopoliikenne on keskittynyt keskustan alueelle, josta on tullut paljon valituksia eri tahoilta. Suurimmiksi haitoiksi on todettu yöajo ja mopoista ja muista kulkuneuvoista syntyvä melu. Oulaisten nuorisovaltuusto alkoi pohtia ratkaisua asiaan ja tulivat siihen tulokseen, että nuoret tarvitsevat alueen, jossa he saavat ajaa turvallisesti ja rauhassa, ilman, että siitä tulee valituksia.
Nuorisovaltuusto esittää, että moposuora rakennetaan Kivisenkankaantielle. Moposuoran tekeminen edellyttää sitä, että kyseinen osuus tiestä tulee olla suljettu muulta liikenteeltä, eli ajaminen on kuljettajan vastuulla ja kypärän käyttäminen on pakollista. Sulkemisen toteuttamiseen nuorisovaltuusto esittää puomia. Lisäksi suoran käyttöaika on rajattu ja suoralle tultaessa säännöt ja toimintaohjeet ovat kaikkien käyttäjien nähtävillä.

Moposuoralle ei ole olemassa ikärajaa, aukioloaikaa tai päivystävää henkilökuntaa.
Moposuoralla ei järjestetä kilpailuja vaan se on taitoajoa varten. Kaupungin vastuulla ovat luvat moposuoraa varten, moposuoran kunnossapito, ohjekylttien valmistaminen, moposuoran tien merkkaaminen sekä turvallisuusasiakirjan luominen. Nuorisovaltuusto myös edellyttää, että kaupungin verkkosivuilta löytyvät kaikki tiedot moposuorasta ja sen käytöstä.

Takaisin Jutut -sivulle