Oulainen lomauttaa henkilöstönsä

Oulaisten kaupunki lomauttaa koko henkilöstönsä säästöjen aikaansaamiseksi. Lomautuksen kesto on kaksi viikkoa paitsi opettajilla, joilla lomautus kestää viikon. Lomautukset toteutetaan 31.12.2023 mennessä.

Vahva Oulainen -toimenpideohjelmasta on neuvoteltu henkilöstön edustajien kanssa lain edellyttämällä tavalla. Neuvottelut kestivät 14 päivää ja ne käytiin neuvotteluesityksen mukaisesti 4.4.-17.4.2023 välisenä aikana. Neuvotteluissa käytiin läpi henkilöstöön kohdistuvia talouden tasapainottamisen keinoja. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Vahva Oulainen -toimenpideohjelman säästötoimenpiteet sillä lisäyksellä, että opettajat lomautetaan viikoksi, jolla saadaan noin 90 000 euron säästö. Kaikilla toimenpiteillä saavutetaan noin 1,3 miljoonan euron säästöt. Kaupunginhallitus edellyttää, että viranhaltijat toimeenpanevat säästötoimet esitetyssä muodossa ja edellyttää tarkkaa talouden seurantaa.

Muita säästökohteita ovat yleishallinnossa it-palvelut, henkilöstöjärjestelyt ja kokouspalkkioiden puolittaminen kahdeksi kuukaudeksi. Sivistystoimessa edessä on tuntikehityksen leikkaaminen, ohjaajien vähentäminen, esiopettajien vähentäminen ja vaka-ryhmien tiivistäminen. Teknisessä toimessa karsitaan henkilöstökuluja sekä tehdään ateria- ja siivouskulujen tuplakirjaus. Elinkeinopalveluissa vähennetään ostoissa.

Takaisin Jutut -sivulle