Oulaisten kyläkoulujen puolesta! -nettiadressi saanut jo yli 200 kannattajaa

Piipsjärven kyläkoulun vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja Elina Törmikoski on avannut nettiin adressin Oulaisten kyläkoulujen säilyttämisen puolesta. Tähän mennessä adressiin on kirjoittanut nimensä reilut 200 henkilöä.

”Me allekirjoittaneet vaadimme, että Oulaisten valtuusto pysyy kesäkuun 2023 kouluverkkoa linjanneessa päätöksessä. Valtuusto on linjannut, että nykyisellä kouluverkolla jatketaan kevääseen 2024 ja vuosittain laadittavassa kouluverkkoselvityksessä lautakunta tarkastelee kouluyksiköiden (Juho Oksa, Jauhinkangas, Petäjäskoski, Piipsjärvi, Lehtopää ja Matkaniva) asemaa suhteessa esi- ja perusopetuksen suunnitelmaan 2024–2028 ja tekee tarvittaessa esityksen palveluverkon muutostarpeesta.  Valtuusto päätti myös, että kaksiopettajaisissa kouluissa oppilasmäärä olisi 25, kolmiopettajaisissa kouluissa 35”, nettiadressissa todetaan.  

Adressissa muistutetaan myös tästä pöytäkirjaan tehdystä kirjauksesta: Kouluverkko suunnittelun yhteydessä on tarkasteltava kouluuntuloalueet ja lähikoulujen tilanne. Lähikoulujen tilanne tarkastellaan sekä kiinteistöjen että oppilasmäärien ja niiden ennusteiden perusteella. Koulujen oppilaiden ja henkilöstön siirtämisestä muihin yksiköihin on tehtävä päätös edellisen lukuvuoden keväällä.

Hallitus on esittänyt valtuustolle 20.11.23 kokouksessaan, että kesällä päätetyt oppilasrajat nostettaisiin 45 oppilaaseen per koulu. Adressin tehneet Elina Törmikosken mukaan tämä tarkoittaisi käytännössä sitä, että Oulaisissa suljettaisiin kaikki kyläkoulut ja Oulaisissa olisi vain Juho Oksan koulu ja Jauhinkaan koulu. Tämä esitys kävi ensin sivistyslautakunnassa, jossa se kaatui äänestykseen. Törmikosken mukaan hallitus ei kunnioittanut asiantuntijalautakunnan mielipidettä asiassa. 

”Me allekirjoittaneet olemme sitä mieltä, että kyseessä oleva ratkaisu toteutuessaan, ei aiheuta niitä säästöjä mitä haetaan ja kritisoimme asiaan tehtyjä laskelmia. Mielestämme Oulaisissa pitää olla kyläkouluja, jotta kaupunki pysyy elinvoimaisena”, adressin allekirjoittaneet vaativat.

Nettiadressiin pääset tästä.

Takaisin Jutut -sivulle