Padel-hallin rakentaminen kaupunginhallituksen käsittelyssä illalla

Padel-hallin rakentaminen Oulaisiin ottaa yhden askeleen eteenpäin tänä iltana, kun kaupunginhallitus käsittelee asiaa maanantai-illan kokouksessaan. Padel-hallia suunnitellaan rakennettavaksi Kasarminmäelle Uimarinkatu 7:ään. Vuokra-alueena on yhteensä 1848 neliömetrin suuruinen määräala. Vuokrasopimuksen mukaan kaupunki sitoutuu rakentamaan alueelle rakennettavaa Padel-hallia varten tarvittavat rakennekerrokset kantavan kerroksen yläpintaan saakka. Lisäksi kaupunki hankkii määräalalle sähköliittymän, jonka hinta lisätään vuokrasopimukseen. Vuosivuokran hinta sopimuksen alussa on 400 euroa vuosi.

Kaupungin investointimäärärahan tarve pohjatöihin ja sähköliittymään on 35 000 euroa, jota ei ole mukana kaupungin investointisuunnitelmassa. Lisäksi yrittäjän käydyissä neuvotteluissa on tullut esiin, että kaupungin sivistystoimi sitoutuisi ostamaan Padel-hallin käyttövuoroja arkipäivinä 500 euroa kuukaudessa kahden vuoden ajan lukuun ottamatta kesä- ja heinäkuuta, kun koulut on suljettuna. Käyttövuorojen osto tapahtuisi liikuntapuolen, koulujen ja päiväkotien hyväksytyillä määrärahoilla (omia käyttövuoroja).

Kaupunginjohtaja esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus hyväksyy maanvuokrasopimuksen. Lisäksi kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle 35 000 euron lisämäärärahan myöntämistä määräalan pohjatöiden rakentamiseen.

Mahdollisista käyttövuorojen ostamisesta päättää sivistys- ja hyvinvointilautakunta määrärahojen puitteissa.

Takaisin Jutut -sivulle