Pula sairaanhoitajista näkyy oppilaitoksissa – uusia työharjoittelijoita kysellään päivittäin

Kun monessa oppilaitoksessa on jouduttu ottamaan paljon puhuttuja ”digiloikkia” koronapandemian ja siihen liittyvien etätyöjaksojen vuoksi, on Oulun ammattikorkeakoulun Oulaisten kampuksella päästy paljon vähemmällä. Tiimipäällikkö Satu Pinola kertoo, että heillä opiskelijat tottuvat käyttämään etäyhteyksiä heti opintojen alussa, ja esimerkiksi teoriaopinnot suoritetaan sairaanhoitajakoulutuksessa pelkästään verkossa.

Satu Pinolan mukaan Oulaisten sairaanhoitajakoulutuksen hakijamäärät ovat pienentyneet vuosi vuodelta, mutta mistään hakijapulasta ei kuitenkaan voida vielä puhua.
”Sosiaali- ja terveysalan aloituspaikkoja on lisätty, mutta samalla hakijamäärät ovat vähentyneet. Onneksi meillä kaikki aloituspaikat on saatu vielä hyvin täytettyä”.
Tutkintovastaava Maarit Rajaniemi puolestaan muistuttaa, että hakijamäärien tippuminen on yleinen trendi sosiaali- ja terveysalalla valtakunnallisesti. Osasyynä tähän hän pitää niin ammatin vaativuutta kuin monen mielestä liian alhaista palkkaustakin.
”Voidaan kysyä, onko palkkaus enää ajan tasalla, kun sairaanhoitajan työ on näissä poikkeusoloissa entistä raskaampaa”.
Lehtori Mari Vihelä puolestaan heittää osavastuun valtakunnan medialle, joka on tuonut sote-alasta esiin pääasiassa negatiivisia asioita.
”Sote-alan valtakunnallinen haaste on siinä, miten tälle alalle saadaan houkuttelevuutta lisättyä. On harmillista, että uutisoinnin alle jää paljon positiivisia asioita, kuten esimerkiksi se, kuinka monipuoliset mahdollisuudet sairaanhoitajilla on kehittyä ja edetä alalla”.

Maarit Rajaniemi muistuttaa, että moneen muuhun ammattiin verrattuna on sairaanhoitajilla aina varma työpaikka turvattuna. Alalle tuleva voi itse valita, mihin työpaikkaan haluaa mennä.
”Tällä alalla on opiskeluvaihtoehtoja valtava määrä ja avoimen ammattikorkeakoulunkin opintoja voidaan hyödyntää. Monet saattavat tulla tutustumaan koulutukseen ja tuntevat alan heti omakseen ja valmistuvat lyhyessä ajassa sairaanhoitajaksi hyvillä arvosanoilla. Osa taas toteaa ensimmäisen puolen vuoden aikana, ettei tämä ole minun juttuni”.

Suomalainen sairaanhoitajakoulutus kiinnostaa tällä hetkellä ulkomaita myöten. Maarit Rajaniemi kertoo, että Oulussa alkaa syksyllä englanninkielinen nursing-koulutus, johon oli yli 400 hakijaa, kun aloituspaikkoja on yhteensä 18.
”Hakijamäärä oli varmasti yllätys kaikille. Vaikka Oulaisten kampuksella ei ole tällä hetkellä englanninkielistä koulutusohjelmaa, olemme mukana kansainvälisessä vaihto-ohjelmassa ja meilläkin käy välillä kansainvälisiä vaihto-opiskelijoita”.
Sairaanhoitajien kouluttamisella on Oulaisissa pitkät perinteet. Maarit Rajaniemi tietää, että ensimmäisiä sairaanhoitajia on koulutettu Oulaskankaan kupeessa sijainneessa keuhkoparantolassa. Vuodesta 2015 lähtien on sairaanhoitajakoulutusta pyöritetty pelkästään monimuotokoulutuksena.
”Se on toteutunut meidän mielestämme oikein hyvin, ja opiskelijoita olemme saaneet laajalta alueelta Suomesta”, kertoo Satu Pinola.

Opiskelijoita onkin tällä hetkellä niin Tampereelta, Keski-Suomesta, Vaasan alueelta, Kokkolasta kuin Sodankylästä asti.
”Onneksi Oulun eteläisenkin alueelta on paljon opiskelijoita, joten saamme heitä jäämään tällekin alueelle”, muistuttaa Mari Vihelä.
Sairaanhoitajakoulutuksessa on mukana paljon myös alan vaihtajia. Maarit Rajaniemi kertoo, että tällä hetkellä on menossa Kalajoella pilotti, jossa kahdeksan lähihoitajataustaista henkilöä kouluttautuvat työn ohessa sairaanhoitajaksi.
”Kokeilusta on saatu tähän mennessä hyviä kokemuksia”, Rajaniemi toteaa.

Koronapandemian myötä tarve uusille sairaanhoitajille on huutava monissa sairaaloissa, terveyskeskuksissa ja hoitolaitoksissa. Maarit Rajaniemen mukaan sote-alalla vallitseekin tällä hetkellä työvoimapula ja sairaanhoitajaopiskelijoita otetaan avosylin harjoitteluun.
”Eri terveysalan organisaatiot näkevät joka ikisen harjoittelijan potentiaalisena työntekijänä. Opiskelijat tekevät myös usein töitä opintojen ohessa”.
Mari Vihelä uskoo, että kun henkilöllä on riittävästi motivaatiota opiskelua ja hoitotyötä kohtaan, selviää hän varmasti opinnoista kunnialla loppuun saakka.
”Meilläkin on täällä mahtavia ryhmiä, joissa on sekä nuoria että vanhempia, eri aloilta tulleita ihmisiä”.
”Vaikka sairaanhoitajan työ on haastavaa, on se myös antoisaa. Tässä ammatissa teet työtä omalla persoonallasi”, lisää Maarit Rajaniemi.

Takaisin Jutut -sivulle