Riikka Moilanen: Positiivisella elämänasenteella pääsee pitkälle

Koulutuskeskus Jedun Oulaisten yksikössä vietettiin viime perjantaina ammattiin valmistuvien juhlaa. Juhlassa puheenvuoron piti Oulaisten kaupunginjohtaja Riikka Moilanen. Puheensa aluksi hän halusi muistuttaa paikalla olijoita siitä, kuinka monipuoliset mahdollisuudet Oulaisissa on opiskella erilaisiin ammatteihin.
“En tiedä, muistammeko aina riittävän hyvin tämän voimavaran. Oulaisiin hakeudutaan opiskelemaan eri puolilta Suomea. Meillä on kattava kouluverkko ja lukio. Lisäksi kaupungistamme löytyy kolme Jedun ammatillisen koulutuksen toimipistettä, joissa on yhteensä 17 tutkintovaihtoehtoa”, Riikka Moilanen tähdensi.
Hänen mukaansa liiketalouden, tieto- ja viestintätekniikka, ravintola-, puhdistus- ja kiinteistöpalveluala, sosiaali- ja terveysalan koulutuslinjat sekä Oulun ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan korkeakouluyksikkö antavat poikkeuksellisen laajat koulutusmahdollisuudet kaupungin asukasmäärään suhteutettuna.
“Saamme olla tästä ylpeitä ja meidän pitää käyttää tämä voimavara viisaasti koko kaupungin ja alueen kehittämisessä. Tehtävä ei ole kaikilta osin helppo, koska joudumme kiivaasti kilpailemaan pienenevistä ikäryhmistä. Oulaisten kaupungin etuna on kuitenkin se, että kaupunkiimme on hyvät liikenneyhteydet ja kaupunki on satsannut vuosien saatossa laadukkaisiin palveluihin”.

Riikka Moilanen jakoi nuorille muutamia elämänohjeita. Hän kertoi uskovansa henkilökohtaisesti kahteen asiaan: peräänantamattomuuteen ja myönteiseen elämänasenteeseen. Australialaisen kirjailijan ja tohtorin Stephanie Dowrickin mukaan myönteinen asenne itseä, muita ja koko elämää kohtaan antavat voimia kohdata vaikeuksia, joita kuitenkin jokaisen kohdalle tulee. Paremman tulevaisuuden luominen edellyttää siihen vaikuttavien esteiden poistamista. Hän toi puheessaan esille myös positiivisen psykologian tutkijan, USA:n Piilaaksossa asuvan ja maailman ainoaksi sisututkijaksi tituleeratun Emilia Lahden, jonka mukaan onnellinen ihminen on elämässään tavoitteellinen, yritteliäs ja sisukas.
“Myönteisyyden kokemuksiin tarvitaan epäonnistumisten kohdatessa nimenomaan sisua. Niin Emilia Lahti kuin useat muutkin tämän ajan tutkijat korostavat, että tärkeää ovat juuri epäonnistumiset. Emilian mukana sisu liittyy yksilön kykyyn selvitä haasteista, joista hänen ei oleteta selviävän fyysisesti tai psyykkisesti”, Moilanen kertoi.
Puheensa lopuksi Riikka Moilanen kehotti ammattiin valmistuvia kääntämään katseensa aina sinne missä on aurinkoa ja positiivisuutta.
“Älä tuhlaa energiaasi negatiivisiin asioihin, äläkä ainakaan kaiken kielteisinä kokemiin ihmisiin. Ylikriittisyys ja pahansuopa kritiikki hajottaa, latistaa ja tukahduttaa, toteaa sisututkija Emilia Lahtikin”.

Tänä keväänä Jedun yksiköistä valmistuneiden nimet löytyvät SeutuMajakan verkkosivuilta osoitteesta seutumajakka.fi

Takaisin Jutut -sivulle