Soihtulalle kymppitonni

Seurantalojen tämän vuoden korjausavustukset on jaettu. Oulaisissa rahaa myönnettiin nuorisoseuralle Soihtulan nuorisotalon korjaukseen. Summa on yhteensä 10 000 euroa. Korjausavustusta tullaan käyttämään muun muassa ikkunoiden korjaamiseen ja uusimiseen.
Julkisen talouden tasapainotustoimista johtuen avustusmääräraha jäi tänä vuonna 485 000 euroon, joka on yli miljoona euroa vähemmän kuin aikaisempina vuosina. Jaettavan rahasumman pieneneminen näkyy erityisesti pienempinä avustussummina.

Tänä vuonna avustussummat ovat keskimäärin 7 500 euroa. Summa on lähes puolet aikaisempaa keskimääräistä avustussummaa pienempi. Noin 85 prosenttia avustuksista on alle 10 000 euron suuruisia.
”Aiempina vuosina on ollut mahdollista jakaa useita yli 50 000 euron avustuksia, joiden avulla on mahdollista toteuttaa suuria ja kalliita julkisivu-, vesikatto- ja taloteknisiä hankkeita. Näitä isoja korjauksia joudutaan nyt siirtämään, ja korjausvelka kasvaa”, kertoo rakennustutkija Jari Heiskanen Suomen Kotiseutuliiton tiedotteessa.
Kotiseutuliitto hallinnoi korjausavustusten jakamista opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta.

Tänä vuonna avustusta haki yhteensä 281 yhteisöä, mikä on selvästi viime vuosia enemmän. Hakemuksia tuli kaikista maakunnista, painottuen kuitenkin enemmän Länsi- ja Etelä-Suomeen.
Yhteensä avustuksia haettiin noin 8,5 miljoonan euron edestä. Summa on noin kaksi miljoonaa euroa enemmän kuin viime vuonna.
”Yhtälö, jossa määrärahat pienenevät merkittävästi ja korjaustarve kasvaa, on haastava. Toimiva kansalaisyhteiskunta tarvitsee välttämättä seurantalojen kaltaisia avoimia toimitiloja, ja monet niistä edustavat myös arvokasta rakennusperintöä. Siksi on tärkeää, että korjausavustus saadaan jatkumaan riittävällä tasolla”, kuvaa Kotiseutuliiton toiminnanjohtaja Teppo Ylitalo.
Kotiseutuliitto ja alan toimijoiden muodostama seurantaloasiain neuvottelukunta ovat kehittämässä korjausavustusjärjestelmää aktiivisessa yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa.

Seurantalojen korjausavustus on valtion määräraha, jonka tarkoituksena on säilyttää seurantalojen arvokasta rakennus- ja kulttuuriperintöä sekä mahdollistaa talojen käytettävyyttä parantavat korjaukset. Opetus- ja kulttuuriministeriö on antanut avustuksen jakamisen ja korjausneuvonnan Suomen Kotiseutuliiton tehtäväksi. Avustusehdotuksen tekee seurantaloasiain neuvottelukunta, jossa ovat edustettuina muun muassa seurantaloja ylläpitävien yhteisöjen 12 keskusjärjestöä.
Avustusta voivat saada yhdistykset ja yhteisöt, jotka omistavat vapaaseen kansalaistoimintaan tarkoitetun seurantalon. Suomen Kotiseutuliitto vastaa korjausavustuksen jaosta ja tarjoaa asiantuntija-apua seurantalojen korjauksiin liittyvissä kysymyksissä.

Seurantalo on yhteisnimitys aatteellisten yhdistysten kokoontumistiloikseen rakentamille taloille.
Vanhimmat talot on rakennettu 1880-luvulla. Pääosa seurantaloista, noin 80 prosenttia on rakennettu ennen vuotta 1950. Talojen rakentaminen jatkuu edelleen. Kaikkiaan seurantaloja on Suomessa nykyisin lähes 2 500.
Ne ovat arvokasta kansallista kulttuuriperintöä ja monin paikoin elintärkeitä paikalliselle harrastus- ja kulttuuritoiminnalle.  Paikallisyhdistykset huolehtivat niiden ylläpidosta ja korjaamisesta pääosin talkoovoimin.

Takaisin Jutut -sivulle