Tekijöille kysyntää Raahen alueella

”Tällä hetkellä on hakijan markkinat”, toteaa Koulutuskeskus Brahen työelämävastaava Eveliina Noponen.
Kyse on yritysten lisääntyneestä halukkuudesta ottaa töihin uusia harjoittelijoita joko koulutus- tai oppisopimuksella. Noposen mukaan tilanne johtuu monella alalla vallitsevasta työvoimapulasta.
”Yhteydenottoja tulee paljon ja opiskelijoita otetaan mielellään oppimaan yrityksiin. Toki joillakin aloilla koronarajoitukset ovat vaikuttaneet viimeisen vuoden aikana, kuten ravintola- ja catering-ala, mutta sielläkin tilanne on muuttumassa aivan päinvastaiseen suuntaan. Teollisuudessa ja rakentamisen puolella tilanne on opiskelijoiden kannalta ollut pitkään erittäin hyvä”.

Eveliina Noposen mukaan Raahen alueen yritykset ovat hyvin valveutuneita, mitä tulee oppilaitoksen ja työelämän väliseen yhteistyöhön. Työelämäyhteistyötä varten on Koulutuskeskus Brahen eri alojen ja yritysten välille muodostettu työelämäfoorumeita, joissa koulutusyhteistyötä kehitetään.
”Tänä päivänä ammatillisessa koulutuksessa on paljon työpaikalla oppimista. Työpaikoilta opiskelijat saavat ajankohtaista työelämätietoa ja monipuolista ammatillista osaamista. Meillä on paljon yhteistyöyrityksiä ja siitä kiitos kuuluu alueen yrittäjille, jotka suhtautuvat avoimesti ja positiivisesti työpaikoilla oppimiseen”.
Koulutussopimuksessa kyse on siitä, että opiskelija käy tekemässä työharjoittelun muodossa jonkin tutkinnon osan tai osia työpaikalla, kun taas oppisopimusaika on palkalliseen työsuhteeseen verrattava.
”Koulutus- ja oppisopimusjaksot voivat vuorotella opintojen aikana. Esimerkiksi kesällä opiskelija voi olla yrityksessä kesätöissä palkallisella oppisopimuksella”.

Eveliina Noposen mukaan hyvin usein käy myös niin, että opiskelija löytää tulevan työpaikkansa samasta paikasta, jossa hän on ollut opintojensa aikana koulutus- tai oppisopimusjaksolla.
Koulutuskeskus Brahessa voi opiskella neljällä eri toimialalla. Valittavana ovat tekniikan, palveluiden, luovien ja luonnonvara-alan koulutuksia.
Toimintaa on viidessä toimipisteessä eli Raahen ja Ruukin lisäksi myös Oulun Maikkulassa. Opiskelu Koulutuskeskus Brahessa on hyvin käytännönläheistä ja oppimisympäristöt monipuolisia. Lähiopetuksen rinnalla on verkko-opetusta, käytännön työsalityöskentelyä, työpaikalla oppimista ja virtuaali -oppimisympäristöjä.
”Meillä panostetaan myös siihen, että opiskelijat tekevät käytännön asiakastöitä esimerkiksi talotyömailla ja asiakaskohteissa. Tarjoamme opiskelumahdollisuuden aidoissa asiakasprojekteissa. Opiskelijoilla on jo perustutkinnon aikana mahdollista suorittaa polku-ja väyläopintoja ja varmistaa näin opiskelupaikka ammattikorkeakoulussa opintojen jälkeen. Aika moni suuntaakin tänä päivänä valmistumisen jälkeen jatko-opintoihin”.

Brahessa voi opiskella myös kaksoistutkinnon eli ylioppilas- ja ammatillisen tutkinnon samalla kertaa. Urheilupainotteisessa opiskelussa taas nuori voi yhdistää mutkattomasti oman lajinsa harjoittelun ja opiskelun.
”Olemme myös aloittelemassa pitkän tauon jälkeen kansainvälisiä oppilasvaihtoja. Ne ovat olleet mieluinen vaihtoehto monelle opiskelijalle. Suosituimmat maat ovat Espanja, Italia, Slovenia ja Unkari. Vaihtokohteita löytyy ympäri Eurooppaa. Opiskelu ja työ ulkomailla sijoittuu opiskelijan omalle alalle eli vaihdosta saa oman koulutusalan työkokemusta ja kielitaitoa”.

Takaisin Jutut -sivulle