Tuulivoimakuntien johtajat älähtivät hallituksen suunnitelmille – Oulaisten kaupunginjohtaja Riikka Moilanen: Kiinteistöveromuutoksilla isot tappiot kunnille

Hallitus valmistelee parhaillaan kuntien peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän uudistamista. Uudistustyöryhmä on väläytellyt mahdollisuutta tuulivoiman kiinteistöveron viemisestä valtionosuuksien tasausjärjestelmään, jolloin kunnat eivät hyötyisi siitä enää yhtä paljon.

Hallitus valmistelee parhaillaan kuntien peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän uudistamista. Uudistuksessa arvioidaan kuntien peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän kehittämistarpeita suhteessa kuntien tehtäviin. Suomen tuulivoimakuntien verkoston mukaan nyt on olemassa uhka, että tuulivoiman kiinteistövero vietäisiin valtionosuuksien tasausjärjestelmään, jolloin tuulivoimakunnat eivät enää hyötyisi tuulivoimasta entiseen tapaan.

Suomen tuulivoimakuntien verkosto näkee välttämättömänä pitää tuulivoiman kiinteistöverot sijaintikuntien täysimääräisenä hyötynä.

” Tuulivoimarakentamisen ja ennen kaikkea edullisen ja puhtaan sähköntarjonnan myötä Suomeen on sijoittumassa useiden miljardien edestä uusia teollisuushankkeita. Kiinteistöverot ovat kuntien merkittävin motivaatio tehdä tuulivoiman sijoittumisen mahdollistavia kaavoja. Jos kunnilta viedään motivaatio kaavoittaa tuulivoimaa, luovutaan samalla valtavien investointien tavoittelusta. Tämä on täysin ristiriidassa hallitusohjelman tavoitteita rakentaa uudesta puhtaasta teollisuudesta Suomen uutta kivijalkaa. Yksittäisellä pienelle kunnalle voimalaitoksen kiinteistöverojen tuoma hyöty on suuri, mutta valtionosuusjärjestelmän kokoluokassa jaettavan potin merkitys kunnille olisi vähäinen. Suomessa on noin 170 kuntaa, joissa on jo rakennettuja tuulivoimaloita tai luvituksessa olevia tuulivoimahankkeita”, toteaa Suomen tuulivoimakuntien verkosto uudistusta pohtivalle työryhmälle lähettämässään kannanotossa.

Oulaisten kaupunginjohtaja Riikka Moilasen mukaan tuulivoima kiinteistöveron vieminen valtionosuuksien tasausjärjestelmään olisi tuhoisa myös Oulaisten kaupungin taloutta ajatellen.

” Jos kiinteistöveroon tehtäisiin muutoksia, se aiheuttaisi merkittäviä taloudellisia tappioita kuntiimme. Meidän alueellemme tasausjärjestelmään sisällyttäminen tarkoittaisi merkittävää muutosta kuntatalouteen. Oulaisten kaupungin osalta kiinteistövero tuottaa viimeistään vuonna 2025 noin miljoona euroa. Nyt kun menetämme sote-siirtolaskelmien myötä noin 2 miljoonaa euroa valtionosuuksista, olisi kohtuutonta menettää myös tuulivoimasta tulevia kiinteistöveroja”, tähdentää Riikka Moilanen.

Kannanoton mukaan kiinteistöverotulo on yksi suurimmista syistä, jonka vuoksi kunta kaavoittaa tuulivoimaa alueelleen.

”Kunnalle on iso päätös ottaa alueelleen tuulivoimaa, koska siitä syntyy paikallista haittaa: ääntä, välkettä, maiseman muutosta ja metsien pirstoutumista. Se myös aiheuttaa raskasta ja repivääkin keskustelua kunnassa. Hyöty sen sijaan koituu kansallisella ja jopa globaalilla tasolla, kun saadaan energian suhteen omavaraisuutta ja taisteltua ilmastonmuutosta vastaan. Kyllä siitä haitasta kuuluu kunnan saada vastineeksi paikallinen hyöty”, sanoo Tuulivoimakuntien verkoston puheenjohtaja, Isojoen kunnanjohtaja Juha Herrala.

Kannuksen kunnanjohtajan Jussi Niinistön mukaan olisi äärettömän lyhytnäköistä laittaa tuulivoiman kiinteistöverot tasausjärjestelmään.

” Ei siinä ole kyse tuulivoiman kiinteistöveroista, vaan miljardiluokan teollisista investoinneista, jotka ovat sijoittumassa Suomeen nimenomaan tuulisähkön saatavuuden vuoksi. Jos tuulivoimarakentaminen romutetaan viemällä kiinteistöverohyöty kunnilta, on kerrannaisvaikutus aivan valtava. Mistä siten haetaan kasvua ja investointeja Suomeen?”, kysyy Kannuksen kunnanjohtaja, verkoston varapuheenjohtaja Jussi Niinistö.

Pienille kunnille etenkin isojen kaupunkien ulkopuolella tuulivoima on yksi harvoja mahdollisuuksia kasvattaa elinvoimaa.

”Tämä on ollut meidän valintamme ja iso osa elinkeinopotentiaaliamme. Katsomme, että tuulivoimatuotanto istuu kuntamme vastuulliseen profiiliin, ja puhtaan energian tuotanto toivottavasti tuo pidemmällä aikajänteellä myös sitä jalostavaa muuta liiketoimintaa niin meille kuin laajemminkin alueelle. On myös kuntia, jotka ovat päättäneet sanoa ei tuulivoimalle. Niin on hyvä – mutta olisi hullunkurista nyt jakaa hyöty tasaisesti myös näille kunnille. Tässä on nyt paljon pelissä”, summaa verkoston puheenjohtajistoon niin ikään kuuluva Iin kunnanjohtaja Marjukka Manninen.

Takaisin Jutut -sivulle