Tuulivoimalaitosten korkeutta kasvatetaan

Kaupunginhallitus päätti äänestyksen jälkeen äänin 7–2 hyväksyä teknisen lautakunnan esityksen, että tuulivoimalaitosten maksimikorkeudeksi muutetaan 350 metriä ja esittää sen edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.
Oulaisten kaupunginvaltuusto teki 26.5.2021 päätöksen, jossa tuulivoimalan etäisyyttä asutukseen rajoitetaan minimissään 1500 metriä ja korkeutta maksimissaan 250 metriä.

Oulaisten alueella on käynnissä uusia tuulivoima-alueiden rakentamishankkeita naapurikuntien kanssa. Asiaa esitelleen teknisen johtajan Kyösti Rajaniemen mukaan naapurikunnissa tuulivoimalaitoksia voi rakentaa korkeammaksi kuin Oulaisissa on määrätty. Pohjois-Pohjanmaan tuulihankkeessa lähtökohtana ovat olleet 300 metriä korkeat voimalaitokset ja 1500 metrin suojaetäisyys asutukseen.

Oulaisten kaupungin aikaisempi päätös vähentää teknisen lautakunnan esityksen mukaan Oulaisten kiinnostavuutta tuulivoimaloiden rakentamiseen sekä vaikeuttaa toimijoiden rakentamista erilaisten määräysten vuoksi. Tässä tilanteessa käynnissä olevien Rahkola-Hautakankaan ja Kettukankaan tuulivoimapuistoille jouduttaisiin rakentamaan kahta erikokoista tuulivoimalaitosta.
Kyösti Rajaniemi kertoo, että tuulivoimaloiden kehitys on tehnyt voimalaitoksista hiljaisempia. Valtiovallan taholta on myös määritetty enimmäisdesibeli (dB) arvot, joita tuulivoimalaitoksesta saa aiheutua loma-asunnon tai vakituisen asunnon piha-alueelle.

Takaisin Jutut -sivulle