Ylivieskaan uusi etälääkäripalvelu

Osuuskunta Kototuote on saanut etälääkärimallin kehittämiseen Business Finlandin kehittämistukea.

Lääkärin luona käyminen voi joillekin henkilöille olla hankalaa korkean iän, liikuntaesteen tai terveydentilan vuoksi. Uusi teknologia tekee kuitenkin mahdolliseksi lääkärin vastaanoton etäyhteyden avulla.

Ylivieskalainen Osuuskunta Kototuote on kehittänyt oman mallinsa kotiin tuotavasta etälääkäripalvelusta. Palvelu on ollut kokeilussa elokuun lopusta lähtien, ja sitä tarjotaan asiakkaille Peruspalvelukuntayhtymä Kallion alueella, pääsääntöisesti Ylivieskassa.

Muista etälääkäripalveluista Kototuotteen malli eroaa siinä, että hoitaja on fyysisesti läsnä asiakkaan luona koko lääkärikäynnin ajan. Hän tekee tarvittavat ennakkovalmistelut, kuten mittaukset ja näytteenoton. Hoitaja huolehtii myös lääkärin määräämistä jatkotoimista, kuten lääkelistan päivityksestä.

Palvelusta on haluttu tehdä asiakkaalle mahdollisimman helposti saavutettava. Esteenä ei ole oman laitteen tai osaamisen puutekaan. Videoyhteys lääkäriin hoituu tietokoneella, jonka hoitaja tuo käynnille mukanaan.

Etälääkäripalvelu toteutetaan yhteistyössä kotimaisen Lääkäritalo Trinitaksen kanssa. Sen lääkärit ovat erikoistuneet varttuneiden ihmisten hoitoon, mutta asiakkaan ikä ei silti rajoita palvelun käyttöä.

Osuuskunta Kototuotteen tavoitteena on jo pitkään ollut kehittää kotiin tuotavia palveluja ja tarjota asiakkaille eri elämäntilanteisiin sopivia vaihtoehtoja. Samaan aikaan julkisessa terveydenhuollossa asiakkaat pyritään entistä enemmän hoitamaan kotona laitosten sijaan.

”On kunnioitettava ihmisten valintoja sen suhteen, miten he haluavat ikääntyessään asua ja viettää elämänsä loppuvaiheet. Se edellyttää kuitenkin, että kotiin saatavia palveluja on riittävästi tarjolla ja että asiakkaalla on myös valinnanvapautta. Myöskään asuinpaikka ei saa olla este palvelujen saamiselle, Kototuotteen toimitusjohtaja Sanna Lappinen toteaa.

Osuuskunta Kototuote on saanut etälääkärimallin kehittämiseen Business Finlandin kehittämistukea. Hankkeen tuloksena on valmis palvelutuote, joka täydentää ja monipuolistaa kotiin vietävien palvelujen valikoimaa.

Takaisin Jutut -sivulle